back

  1. TOP
  2. Our Company
  3. Organization

Organization

Print

Organization

List of Directors and Executive Officers

Chairman

Rikiya Hattori

President

Akira Kamiyo

Deputy President

Shiro Nishiguchi Supervisory Officer of Panasonic Shop Business

Managing Director

Shigeaki Tsuji
Shunichi Shimamura

Director

Hiroaki Hori
Kenji Kawamura Supervisory Officer of Retail Finance Business
Yukio Hashimoto
Hiroaki Sato
Yukihiro Kitano
Shigeki Tanaka
Yukio Nakashima

Senior Audit & Supervisory Board Member

Mitsuru Nawata

Audit & Supervisory Board Member

Yasuhiro Akazawa
Kappei Koda
Tsuyoshi Yoto

Managing Executive Officer

Koji Mizuno Supervisory Officer of Wholesale Business
Minoru Yokogawa
Kazuaki Takenaka Supervisory Officer of Vendor Lease Business

Executive Officer

       
Junichirou Kawashima
Mitsuhiro Kojima
Takeo Murofushi
Kazuyuki Ishikawa
Atsushi Okuda
Yoshiyasu Katagishi
Tadao Seki

Organizational Chart

Organizational ChartOrganizational Chart

List of pages related to company information

Contact Us

TOP